Print

Pitanja i odgovori

Posted in Pitanja i odgovori

Pitanja:

Koja je razlika u pojmovima uvoz i unos vozila?

Kolika su davanja prilikom unosa vozila?

Koji su mi dokumenti potrebni prilikom unosa vozila?

Kolika su davanja prilikom uvoza vozila?

Koji su mi dokumenti potrebni prilikom uvoza vozila?

Da li je povratnik oslobođen postupka homologacije?

Smije li se uvesti vozilo u dijelovima (smije li se uvesti samo motor vozila ili samo šasija)?

Da li su civilni invalidi oslobođeni plaćanja carine?

Mogu li se uvoziti automobili iz SAD-a i drugih neeuropskih zemalja?

Da li traktorska prikolica podliježe homologaciji?

Odgovori:

Koja je razlika u pojmovima uvoz i unos vozila?
Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija.

Kolika su davanja prilikom unosa vozila?
Prilikom unosa vozila potrebno je platiti:
- Posebni porez na motorna vozila (tzv. Trošarinu)
- Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (5%) – plaća se u poreznoj upravi, SAMO UKOLIKO je vozilo kupljeno od fizičke osobe (kupoprodajni ugovor) ili je kupljeno od pravne osobe a izdan je račun bez iskazanog PDV-a.
- Postupak utvrđivanja sukladnosti
- Ostali troškovi (transport i sl.)

Koji su mi dokumenti potrebni prilikom unosa vozila?
Prilikom unosa potrebno je imati sljedeće dokumente:
1. dokaz o vlasništvu vozila:
1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) ili
1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
2. dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti
COC dokument (izdan od tvornice ili EUROCOC-a)
Potvrda proizvođača
Prometni dokument
3. Prometni dokument (original prometne dozvole)

Kolika su davanja prilikom uvoza vozila?
Novčana davanja možemo podijeliti u tri skupine:
1. Carina, trošarina i PDV.
Carina na temelju kataloške vrijednosti i računa vozila, određuje osnovicu za obračun (to je kataloška vrijednost umanjena za određeni koeficijent). Kataloška vrijednost vozila se uzima iz "Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila" koji izdaje Centra za vozila hrvatske.
Na ovu osnovicu se onda zaračunava carina, trošarina i PDV.
2. Postupak utvrđivanja sukladnosti
3. Ostali troškovi (transport i sl.)

Koji su mi dokumenti potrebni prilikom uvoza vozila?
Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:
1. dokaz o vlasništvu vozila:
1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) ili
1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
2. dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti
2.1. Potvrda proizvođača (izdaje ovlašteni zastupnik u RH)
2.2. COC dokument (Certificate of conformity)
3. Prometni dokument (original prometne dozvole)

Da li je povratnik oslobođen postupka utvrđivanja sukladnosti?
Povratnik i useljenik u RH ima mogućnost zatražiti postupak utvrđivanja sukladnosti prema alternativnim zahtjevima.

Smije li se uvesti vozilo u dijelovima (smije li se uvesti samo motor vozila ili samo šasija)?
Fizička osoba smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo - Što dokazuje prometnom dozvolom, a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).

Pravna osoba smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje - pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).

Da li su civilni invalidi oslobođeni plaćanja carine?
Civilni invalidi su oslobođeni plaćanja carine (po čl. 187 st. 1 t. 18 Carinskog zakona (NN 138/06) te čl. 27 Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN 5/2007) ) za osobne automobile koje u svrhu osobne uporabe uvoze invalidne osobe sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje, i to razmjerno postotku tjelesnog oštećenja.

Oslobađanje od plaćanja carine može se ostvariti jednom u pet godina i to do 100.000 kn carinske vrijednosti osobnog automobila koji se uvozi, a ako carinska vrijednost premašuje tu svotu, na razliku vrijednosti obračunava se i plaća carina.

U knjižicu vozila se upisuje Zabrana otuđenja 5 godina.

Mogu li se uvoziti automobili iz SAD-a i drugih neeuropskih zemalja?
Mogu se uvoziti ukoliko udovoljavaju homologacijskim propisima o pojedinačnoj homologaciji vozila.

Za vozila koja su rađena za uporabu u SAD-u ili nekoj drugoj neeuropskoj državi (tj. nisu homologirana za europsko tržište) potrebno je kontaktirati Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu koji će pregledati vozilo i izraditi elaborat.

Prije kupnje vozila i uvoza poslati upit na FSB sa sljedećim podacima:

1. Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata)
2.Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, nalazi se u blizini motora vozila).

(preuzeto sa web stranice Hrvatskog auto kluba)

Pratite posebne prilike za kupnju vozila na Facebook-u!